Nieuws
15 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/044
Dit is de ledenraadpleging over de onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag. U kunt reageren tot maandag 11 december 2023,12:00 uur. Het resultaat wordt definitief na bekrachtiging door het VNG-bestuur op woensdag 13 december 2023. De onderhandelingsresultaten betreffen per cao: Cao SW: Afspraken over salarisontwikkeling per 1 oktober...
14 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet luidt opnieuw de noodklok over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, de bij de taakstelling achterblijvende huisvesting van vergunninghouders door gemeenten, en het dreigende tekort aan opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Daarvoor stuurde het kabinet op vrijdag 10 november vier brieven naar de...
7 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/041
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze kunt u in de eigen APV overnemen.
Close-up van hand die document ondertekent
3 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/040
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Ledenvergadering (Najaars ALV) van vrijdag 1 december 2023, 13.00-15.00 uur, in het Beatrix Theater in Utrecht. Deze Najaars ALV maakt deel uit van de bredere VNG Bestuurdersdag, die start om 9.30 uur met...
Zaal stemt tijdens Najaars ALV
27 oktober 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/039
Geachte leden van college en gemeenteraad, De voordrachtscommissie heeft op 19 oktober kandidaten voorgedragen voor de 14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. In deze brief vindt u een overzicht van de kandidaten, een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de Najaars ALV van 1 december. Met...
Microfoon
25 oktober 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband hiermee moeten gemeenten bepaalde verordeningen aanpassen. Om gemeenten daarin te ondersteunen, stelt de VNG handreikingen op. Een daarvan is de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan . In de handreiking...
49618302083_f4bbb44c59_o.jpg
28 september 2023
Ledenbrief
Bijzondere ledenbrief
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2024 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
27 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op woensdag 22 november a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In deze ledenbrief belichten we een aantal aspecten van deze verkiezingen. Zo delen we informatie waarmee u tot verantwoorde keuzes kunt komen ten aanzien van het telproces en besteden we aandacht aan de financiering...
Bord stembureau
13 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit, ook lid van het bestuur. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor...
11 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Marokko is afgelopen vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. In reactie op het nieuws, schreef VNG voorzitter Sharon Dijksma meteen een steunbetuiging, ook aan onze zustervereniging in Marokko...
Marokkaanse vlag