Nieuws
21 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/053
Geachte leden van college en gemeenteraad, In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van 21 november hebben de VNG, IPO en UVW nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. In deze...
Begroting
18 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/052
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met de invoering van Omgevingswet per 1 januari 2024 verandert de procedure rondom onteigening. Het belang van een zorgvuldige onteigeningsprocedure is groot en ingrijpend, zowel voor inwoners die hiermee te maken krijgen, als voor overheden die dit middel inzetten. Onder de Omgevingswet maken overheden...
Samenwerken aan een laptop
14 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/051 LOGA 23/03
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2024. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2024-2025 en de nieuwe Cao SGO 2024-2025. In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over: Salarismaatregelen met ingang van 1 januari...
Geld-herfst
29 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/050
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22, 24 en 27 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze vierde nazending ontvangt u bijlagen bij het volgende agendapunt: Agendapunt 9. Verantwoording...
Stemmen ALV 2023
27 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/049
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22 en 24 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze derde nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 6. Verenigingsstrategie 2030...
Stemmen op de ALV 2023
24 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/048
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3 en 22 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze tweede nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7. Kaders VNG-inzet kabinetsformatie...
Eerste rij ALV
22 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/047
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 3 november jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze nazending ontvangt u een aantal moties, een amendement en de preadviezen bestuur bij de volgende agendapunten...
Stemmen op de ALV 2023
17 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/046
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 27 oktober informeerden wij u over de kandidaten van de voordrachtscommissie voor de 14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. Conform de VNG-statuten werd de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere kandidaten. Er zijn hierop geen reacties gekomen. In de Najaars...
microfoon met hand op achtergrond
15 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding en achtergrond In de ledenbrief van 18 januari 2023 (Lbr. 23/002) hebben wij u gevraagd om toestemming te geven om de data van het Inlichtingenbureau (hierna IB) te mogen verstrekken aan het Centraal Planbureau (hierna CPB). Het CPB zou een onderzoek uitvoeren naar...
3 jongeren hangen buiten
15 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/042
Deze ledenbrief gaat over de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat voor de Cao Gemeenten 2024-2025. U kunt een reactie geven tot maandag 11 december 2023 om 12.00 uur. Het resultaat wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op woensdag 13 december 2023. Het resultaat gaat behalve over de Cao Gemeenten ook...
cao gemeenten website