Nieuws
11 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De agenda bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Er is afgesproken om de voortgang op de implementatie en het bereiken van de beoogde effecten te...
3 jongeren hangen buiten
9 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/009
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten werken van oudsher samen in diverse netwerken, overleggen en gremia. Maatschappelijke opgaven zijn steeds vaker gemeente-overstijgend en complex. De samenwerking tussen gemeenten hierbij is tegenwoordig noodzaak omdat de personele inzet en financiële middelen beperkt zijn. Samenwerken aan een opgave is mensenwerk, het is...
twee mannen in oranje veiligheidshesjes bij kolkenzuiger
20 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 34 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte...
19 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/007
Geachte leden van college en gemeenteraad, Donderdag 14 maart heeft Kim Putters zijn eindverslag als informateur aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanstaande woensdag gaat de Tweede Kamer hierover in debat. In zijn eindverslag benadrukt Putters het cruciale belang van gemeenten. Zij spelen een essentiële rol bij het aanpakken van de...
Mensen lopen langs de Hofvijver, met het Torentje op de achtergrond
8 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/006
Geachte leden van college en gemeenteraad, Nog steeds staat de opvang van asielzoekers en Oekraïners onder grote druk. Onlangs hebben gemeenten via de Commissaris van de Koning een oproep ontvangen voor het versneld realiseren van 5.500 asielopvangplekken. Dit heeft onvoldoende nieuwe plekken opgeleverd, waardoor een groot tekort dreigt. Ook de...
Asielzoekers
1 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/005
Geachte leden van college en gemeenteraad, Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2023 van de VNG is de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ aangenomen. Aansluitend heeft de VNG - voor het eerst in haar bestaan - een begrotingsadvies uitgebracht voor uw meerjarenbegroting 2024-2027. Wij hebben gemerkt dat...
Begroting
6 februari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/004
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en de Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder. Wij adviseren u deze wijzigingen in uw eigen verordening en regeling over te nemen. Correctie 22 februari 2024...
Vergadering raadsleden
30 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/003
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG-inzet blijft erop gericht dat we uit de opvangcrisis komen en blijven. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van gemeenten voor de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne en voor de huisvesting van statushouders. In deze ledenbrief informeren we...
Asielzoekerscentrum Gouda
30 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat de bijgevoegde brief vandaag namens de VNG, IPO en UvW is verstuurd aan informateur Plasterk. In de brief doen we een aanzet voor een agenda voor Nederland.
Hofvijver Den Haag
17 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/001
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten zijn bezorgd over de stijgende kosten en werkdruk door WOZ-bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus, de zogenoemde ‘no cure no pay bureaus’. Deze bureaus claimen gratis bezwaar te maken, maar als het bezwaar succesvol is moet de gemeente minimaal een proceskostenvergoeding betalen...
Mooi huis