Ledenbrief nummer
Lbr. 19/062

De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.

Aanpassingen zijn o.a.

  • De modelverordening onroerende-zaakbelastingen; het vervangen van de macronorm door een benchmark
  • De modelverordening rioolheffing en de tarieventabel bij de modelverordening leges zijn inhoudelijk gewijzigd
  • De toelichtingen zijn geactualiseerd in verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie.
  • De model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is aangepast aan de halfjaarlijkse wijziging van de Rijksleidraad invordering.