Ledenbrief nummer
Lbr. 18/040

Er zijn modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. In onze ledenbrief leest u welke dit zijn en geven wij een toelichting.

De volgende modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen zijn gewijzigd

  • algemene toelichting op de modelverordeningen gemeentelijke belastingen
  • toelichting op de modelverordening onroerende-zaakbelastingen
  • toelichting op de modelverordening forensenbelasting
  • tekst (toevoeging varianten) van en toelichting op de modelverordening reclamebelasting
  • toelichting op de modelverordening bedrijveninvesteringszones (BIZ)
  • toelichting op de modelverordening precariobelasting
  • tekst (o.a. schrappen van en toelichting op de modelverordening leges
  • tekst en toelichting van de model-Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • tekst van de model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen.

De wijzigingen houden verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Voor een toelichting zie de ledenbrief.