Ledenbrief nummer
Lbr. 15/052 CvA/LOGA 15/10

Sinds 1 januari 2015 is de Wet arbeid en zorg (Wazo) gewijzigd en per 1 juli  worden  nog een aantal wijzigingen van kracht. De CAR-UWO moet daarom op een beperkt aantal onderdelen worden aangepast. In onze ledenbrief staan de  wijzigingen.