Ledenbrief nummer
Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten ontvangen hierover vandaag (9 oktober 2017) twee LOGA-brieven; ‘Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019' en 'Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018.'

Bijlage(n)