Ledenbrief nummer
Lbr. 16/017 CvA/LOGA 16/08

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2016 en 1 januari 2017. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Cao Gemeenten die op 1 januari 2016 van kracht is geworden. De looptijd van de Cao Gemeenten is van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Daarin is een generieke salarismutatie overeengekomen van 3,0% per 1 januari 2016 en 0,4% per 1 januari 2017.