Ledenbrief nummer
Lbr. 13/003 CvA/LOGA 13/02

Samenvatting
In het cao-akkoord 2011-2012 hebben VNG en bonden afgesproken om te investeren in een Van werk naar werk-aanpak bij reorganisaties. Daartoe wordt hoofdstuk 10d van de CAR aangepast.
Deze ledenbrief gaat over de aanpassingen.

Volledige brief