Ledenbrief nummer
ECFE/U201500604

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 april 2015 brengt u het nader voorlopig verslag uit over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen naar aanleiding van de memorie van antwoord (Kamerstukken I 2014/2015, 34003, nr. D).