Ledenbrief nummer
Lbr. 13/059 CvA/LOGA 13/12

Met deze brief informeren wij u over de veranderde positie van het College voor Arbeidszaken (CvA) ten aanzien van het collectieve werkgeverschap van het brandweerpersoneel. Tevens attenderen we u op een brief die het Veiligheidsberaad aan uw veiligheidsregio stuurt, met daarin het verzoek om als bestuur van de veiligheidsregio aan haar voorzitter een mandaat te verlenen om afspraken met andere veiligheidsregio’s te maken ten aanzien van het collectieve werkgeverschap.