Ledenbrief nummer
Lbr. 13/028 CvA/LOGA 13/09

Samenvatting
Naar aanleiding van de introductie van de aanstelling in algemene dienst van medewerkers van de gemeenten eind 2012 is door veel gemeenten gevraagd of dit ook voor de griffier en de griffiemedewerkers geldt en of dit besluit door de raad moet worden.

Daarnaast worden er veel vragen gesteld over het werkgeverschap en de mogelijkheden van delegatie en mandaat van werkgeverstaken van de gemeenteraad. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de raad verplicht is deze taken op zich te nemen. Ook wordt gevraagd naar de rol van de burgemeester die immers ook voorzitter van de gemeenteraad is.

In deze ledenbrief worden bovenstaande vraagstukken nader toegelicht. Ook zijn de eerder toegezonden modelbesluiten nogmaals bijgevoegd.