Ledenbrief nummer
Lbr. 16/044

Jaarlijks wordt de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen van de 49 regio's in beeld gebracht.

In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over:

  • de beperking van de kostenstijging
  • het vergroten van de kwaliteit (professionaliteit)
  • het verminderen van de kwetsbaarheid in de waterketen

In de ledenbrief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen en over de landelijke ondersteuning die hiervoor beschikbaar is.