Ledenbrief nummer
Lbr. 19/013
  • Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken samen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord.
  • De voorstellen van de vijf sectortafels zijn doorgerekend door PBL en CPB en gepresenteerd op 13 maart. Het kabinet heeft in haar reactie aangekondigd te komen met een CO2-heffing voor de industrie en een eerlijke lastenverdeling tussen inwoners en bedrijven.
  • Uit de doorrekeningen volgt dat we op de goede weg zijn en dat 49% CO2‑reductie in 2030 mogelijk is. Wel is er een ruime onzekerheidsmarge van 43% - 51%. Om deze onzekerheid weg te nemen en als gemeenten aan de slag te kunnen, zullen wij de komende periode het gesprek aangaan over het verder invullen van de drie randvoorwaarden zoals vastgesteld door de Buitengewone ALV van 30 november 2018. Ook punten rond gemeentelijke uitvoeringskosten, het tempo van de Regionale Energiestrategieën (RES) en marktordeningsvragen van warmtenetten worden meegenomen.
  • De gesprekken worden naar verwachting 25 april 2019 afgerond. Het ontwerp van het Klimaatakkoord zal ter besluitvorming aan u worden voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019.
Volledige brief