Ledenbrief nummer
Lbr. 18/082

Gemeenten zijn samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven in gesprek over het Klimaatakkoord. Op 21 december zijn de resultaten van de gesprekken overhandigd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Met deze brief informeren wij u over het verdere proces.

Volledige brief