Ledenbrief nummer
Lbr. 14/064

Gemeenten staan voor de opgave duurzame toegang tot digitale archieven te realiseren. In onze ledenbrief gaan wij in op een aantal steuninstrumenten die zijn en worden ontwikkeld vanuit het innovatieprogramma Archief2020 en het samenwerkingsproject van VNG, UvW en IPO Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO).

Daarnaast gaan wij in op de aanpak voor actualisering van de VNG Selectielijst van archiefbescheiden van gemeentelijk en intergemeentelijke organen.