Geachte heer Plasterk,

In het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van 28 januari 2015 is de problematiek rond de registratie van het verblijf van arbeidsmigranten en de pilot Registratie eerste verblijfsadres arbeidsmigranten besproken. Door u en minister Asscher is toegezegd dat, om meer duidelijkheid te krijgen over waar deze personen verblijven, de wetgeving, met name de Wet basisregistratie personen, zal worden aangepast. Hierbij is afgesproken dat de gemeenten Westland, Rotterdam en Den Haag in samenwerking met de VNG en NVVB een voorzet doen voor de aanpassing van wetgeving die aansluit bij wat werd genoemd de ‘BRP-light variant’.