Ledenbrief nummer
Lbr. 18/053

Op Prinsjesdag maakte het kabinet-Rutte III de plannen voor het komende jaar bekend. De Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen en dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Het kabinet mag dan wel vinden dat de groei van het gemeente- en provinciefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar dat zien wij anders.

In onze ledenbrief vindt u op de verschillende onderwerpen een korte analyse en de gevolgen voor gemeenten.