Ledenbrief nummer
Lbr.17/082

Hierbij bieden wij u de VNG Agenda 2018 aan. De VNG Agenda 2018 is de jaarlijkse uitwerking van de door u in 2015 vastgestelde verenigingsstrategie Gemeenten 2020. De belangrijkste ambitie voor de vereniging in deze strategie is: werken aan een krachtige lokale overheid door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Naast de hoofdthema’s is er in onze Agenda 2018 ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen.

Volledige brief
Bijlage(n)