Ledenbrief nummer
VNG-Verz/U201601537

Geachte heer/mevrouw,

Naast een collectieve autoverzekering, bieden wij nu ook overige privé-verzekeringen met collectiviteitsvoordeel aan.

Op de website viamijnwerk.nl kunt u de polisvoorwaarden en de lage premies als gevolg van het collectieve voordeel vinden.

Volledige brief