Ledenbrief nummer
ECWGO/U201401759

Geachte heer Plasterk,

Per 1 juli 2014 hebben, door een wijziging in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, alle commissieleden in gemeenten recht op een tegemoetkoming ziektekosten. Deze wijziging heeft als doel de rechtspositie van commissieleden op dit punt te harmoniseren met die van de raadsleden.

De gemeenten worden, gezien de in eerste instantie berekende beperkte kosten, niet via het Gemeentefonds gecompenseerd voor deze veranderingen. In de praktijk blijken de kosten van deze wijziging veel omvangrijker te zijn dan vermoed.