Ledenbrief nummer
ECLBR/U201600237

Geachte heer Plasterk,

Met deze brief verzoeken wij u ons op zo kort mogelijke termijn uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg inzake de ontwikkelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).