Ledenbrief nummer
Lbr. 21/079

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In de ledenbrief van 16 november 2021 (Lbr. 21/077) hebben wij aangegeven dat de geplande fysieke VNG Bestuurdersdag en ALV van 26 november a.s. vanwege de ontwikkelingen rond corona zouden worden uitgesteld tot 4 februari 2022. Achteraf blijkt dat op deze dag alle burgemeesters als voorzitter van hun centrale stembureau verplicht aanwezig zijn bij de vergadering van het stembureau over de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen.