Ledenbrief nummer
BV 06528/2013

Geachte heer Plasterk,

In het Financieel Akkoord dat wij aan het begin van dit jaar met het kabinet sloten, is afgesproken dat de decentrale overheden voor 2014 en 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU-tekort krijgen van 0,5% BBP, de zogenoemde macronorm. Deze ruimte Is nog niet nader onderverdeeld. In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding (Bofv) van 16 september jl. is afgesproken dat de koepels van decentrale overheden voor half oktober samen een nieuwe verdeling zouden bepalen, zodat het Rijk op basis daarvan 'EMU-referentiewaarden kan bepalen voor alle individuele decentrale overheden. VNG, IPO en UvW hebben daartoe overleg gevoerd en informeren u met deze brief over de resultaten van dit overleg.