Ledenbrief nummer
Lbr. 14/071

Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten behalen. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een wetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer ingediend.

Wij overleggen met het Ministerie van Financiën over de implementatie. Gemeenten kunnen zelf alvast een globale inventarisatie doen van mogelijk belastingplichtige activiteiten. Het is niet nodig daarvoor een adviseur in te schakelen.