Ledenbrief nummer
Lbr. 11/028

Samenvatting

Gemeenten zijn belangrijke spelers bij de niet-commerciële filmvertoning in ons land, want ongeveer 110 filmtheaters ontvangen een gemeentelijke subsidie. Zij worden mede hierdoor in staat gesteld om artistieke kwaliteitsfilms, bijzondere Europese en Amerikaanse producties, documentaires plus films uit de wereldcinema in hun regio te vertonen. Hun bezoekersaantal is de laatste tien jaar verdubbeld naar 1,8 miljoen in 2009. Naast de inhoudelijke en culturele meerwaarde die de filmtheaters bieden kunnen zij voor een gemeente ook van belang zijn ten behoeve van de aantrekkingskracht en de economische bedrijvigheid.

Filmtheaters staan (samen met bioscopen) aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Ook in de filmwereld doet de digitalisering haar intrede. Bijzonder is dat deze niet geleidelijk verloopt, maar abrupt en onontkoombaar. Over enkele jaren zullen er geen analoge filmspoelen meer geleverd worden, maar maken de producenten hun materiaal alleen nog digitaal.

Derhalve hebben het sectorinstituut, de distributeurs en de vertoners in overleg met het filmfonds de handen ineen geslagen ten behoeve van een landelijk plan voor de digitalisering van de vertoningsapparatuur in de filmtheaters (en de commerciële bioscopen): Cinema Digitaal. Dit kost in totaal € 39 miljoen (plus eventuele bijkomende kosten zoals aanpassing filmcabine en bekabeling). De distibuteurs dragen meer dan € 26 miljoen bij en de vertoners ruim € 7 miljoen. De rijksoverheid bekostigt € 3 miljoen.

Vanuit 83 gemeenten wordt een bedrag van € 2,4 miljoen verwacht voor 87 filmtheaters met 147 doeken, die aan het digitaliseringsplan kunnen deelnemen (zie bijlage 1). Dit kan via een subsidieverstrekking of garantstelling. En het kan ineens of in acht termijnen betaald worden. Het plan betekent lokaal een forse korting: slechts € 33.050 per doek in plaats van € 55.000-. Uw medewerking voorkomt bovendien dat de deuren van het filmtheater voor altijd dichtgaan.

 


 

Lbr. 11/028 - Uw medewerking bij plan digitalisering lokale filmtheaters  84,0 kB
Bijlage  306 kB