Ledenbrief nummer
Lbr. 17/062

Tijdens de ALV op 14 juni 2017 stemden de leden met een overtuigende meerderheid in met het pakket voorstellen: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

De voorstellen gingen over het opnemen in de statuten van GGU als derde functie van de VNG, het instellen van het College van Dienstverleningszaken, het instellen van het Fonds GGU, de bijdrage van de leden aan dit Fonds en de activiteiten die in 2018 in het kader van GGU uitgevoerd gaan worden. Het VNG-bestuur kreeg mandaat om een aantal uitvoeringsbesluiten te nemen en is daar voortvarend mee aan de slag gegaan.

Het doel van de beweging is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken en hun dienstverlening te verbeteren. Dit door beleid en uitvoering veel meer met elkaar te verbinden, de samenwerking op beleidsarme delen van de gemeentelijke uitvoering fors te intensiveren en de mogelijkheid te creƫren standaarden voor de uitvoering vast te stellen. De gemeenten zijn aan zet en organiseren het eigenaarschap met elkaar en met behulp van de VNG: Samen Organiseren dus!

In deze brief beschrijven we de stand van zaken van de ingezette beweging.