Ledenbrief nummer
Lbr. 19/070 LOGA 19/069

Deze LOGA-brief gaat over de uitwerking van de afspraken in het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 – 1 januari 2021 die worden opgenomen in de Cao Gemeenten die op 1 januari 2020 ingaat tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Op 28 juni 2019 hebben LOGA-partijen een principeakkoord afgesloten. Alle partijen hebben ingestemd met dit principeakkoord. Daarmee is het akkoord definitief.

De uitwerking van de afspraken in Cao Gemeenten 1 januari 2019 – 1 januari 2021 waardoor er wijzigingen volgen in de CAR-UWO, staat in de LOGA-brief: Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020 en is tegelijk met deze brief verstuurd.