Ledenbrief nummer
Lbr. 19/023

In de Buitengewone ALV van 27 juni 2018 zijn in totaal vier moties aangenomen. In deze ledenbrief legt het bestuur verantwoording af over de aangenomen moties inzake BUIG, Juiste Zorg op de Juiste Plek en de landelijke gemeentelobby tegen plastic afval. De motie over Stevige Structurele Afspraken II wordt behandeld bij punt 10a.