Ledenbrief nummer

Lbr. 22/056

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van vrijdag 2 december 2022. Deze Najaars ALV is van 13.30-15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere Bestuurdersdag, die voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting wordt georganiseerd. Voor meer informatie over de Bestuurdersdag verwijzen we u naar de speciale website. U bent van harte welkom bij de Najaars ALV en de VNG Bestuurdersdag!

In deze ledenbrief geven we u een toelichting op:

U kunt statutair tot uiterlijk maandag 21 november a.s. 12.00 uur, amendementen op voorstellen indienen. We vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. We zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierbij altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.