Ledenbrief nummer
Lbr. 21/038

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 16 juni a.s. De ALV maakt deel uit van het online VNG Jaarcongres 2021 dat plaats vindt om 9.30-13.00 uur. Marcia Luyten presenteert vanuit De Willemshof in Den Haag een actuele talkshow, die wordt gevolgd door mijn jaarrede en een toespraak van de (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ALV begint om 11.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Meer informatie over het programma van de ochtend vindt u hier: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/alv-jaarcongres-en-bestuurdersdag

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:

  • Agenda en stukken voor deze ALV (zie de bijlagen voor de volledige agenda en stukken)
  • De besluitvormingsprocedure
  • De digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze met zich brengt

U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 3 juni a.s. amendementen op voorstellen indienen.

Wij vragen u ook om moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. 

Indienen amendementen en moties

  • Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl
  • Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u hier.
  • Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de rondvraag.