Ledenbrief nummer
Lbr. 13/090

Samenvatting
Op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jongstleden deelde ik u mede dat de Stichting Nationaal Comité Inhuldiging aan de gemeenten de vraag had gesteld om een financiële bijdrage ten behoeve van een dankbetuiging aan prinses Beatrix. Daarna heeft ons het formele verzoek daartoe bereikt.

Formeel bent u als Algemene Ledenvergadering bevoegd over uitnames uit het Gemeentefonds. Bij deze leggen wij u de vraag voor om op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november 2013 in te stemmen met een uitname van € 200.000 ten behoeve van deze dankbetuiging.