Ledenbrief nummer
Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07

In deze brief bieden we meer informatie over de LOGA-afspraak om de versoberingen in de Werkloosheidswet (WW) te repareren. We schetsten de wettelijke wijzigingen en hoe deze sectoraal worden ‘gerepareerd’. Vervolgens gaan we in op de consequenties voor de lopende ontslagsituaties en de WW-premie(heffing) vanaf 2018.