Ledenbrief nummer
Lbr. 15/028 CvA/LOGA 15/08

In het cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het IKB in te voeren.

In deze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken en de afspraken die in het LOGA zijn gemaakt over de invoeringsdatum van het IKB.