Ledenbrief nummer
80928/LH

Geachte heer Dijsselbloem,

Op 14 september jl. hebben wij namens de provincies, gemeenten en waterschappen overleg met u gevoerd over het plafond voor het EMU-tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden in 2016 en 2017. Aan de orde was de in het Financieel Akkoord van januari 2013 vastgelegde heroverweging of een daling van dit plafond naar -/- 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2016 en -/- 0,3% BBP in 2017 mogelijk en verantwoord is.