Ledenbrief nummer
Lbr. 13/084

Samenvatting
Gemeenten zijn als professionele, meest nabije overheid verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. Deze verantwoordelijkheid strekt verder dan de eigen organisatie. Gemeenten hebben er als collectief belang bij dat de gehele gemeentelijke branche informatieveiligheid op orde heeft zoals past bij ons imago. Dit zullen en mogen burgers en bedrijven, maar ook de ketenpartners, van gemeenten verwachten.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 29 november vraagt de VNG haar leden om in te stemmen met de bijgevoegde resolutie ’Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente”. De VNG heeft u in juni via een ledenbrief over deze resolutie geïnformeerd (kenmerk: BABVI/U201300696).