Ledenbrief nummer
Lbr. 17/081 CvA/LOGA 17/17

Deze LOGA-brief betreft de reparatie van het derde jaar WW. Bij de invoering van dit hoofdstuk 10c CAR-UWO middels de LOGA-brief van 20 november 2017 met kenmerk TAZ / 201700897 is gebleken dat de bepalingen in hoofdstuk 10c CAR over de werkingssfeer en de werknemerspremie niet volledig zijn. De artikelen 10c:1 en 10c:7 CAR worden om deze reden aangepast en in deze LOGA-brief besproken. De CAR- wijzigingen staan in de bijlage bij deze brief. De CAR-artikelen treden op 1 januari 2018 in werking tegelijkertijd met hoofdstuk 10c CAR.

Volledige brief