Geachte heer Rutte,

De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing. De toon van de brief en de begeleidende interviews doet geen recht aan de complexe problematiek met veel spelers. Gemeentebesturen doen hun uiterste best om in samenwerking met andere gemeenten en met de instellingen goede zorg voor kwetsbare jongeren te organiseren.