Ledenbrief nummer
Lbr. 19/083 CvA/LOGA 19/11

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven.

Voor het personeel van de veiligheidsregio’s dat in dienst is van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het ambulancepersoneel, omdat dit een eigen CAO volgt) is in de ‘aanpassingswetgeving in verband met de invoering van de Wnra’ uitstel verleend.