Brief aan kabinet, 11 oktober 2013

Geachte heer Opstelten,

Bij deze een eerste bestuurlijke reactie op het evaluatierapport van de commissie Hoekstra.

Hieronder kunt u de brief in pdf lezen.