Ledenbrief nummer
PBtU201301472

Geachte heer Van Rijn,

De afspraken betreffende zorg in het begrotingsakkoord 2014 en uw brief aan de Tweede Kamer betreffende de nadere uitwerking Hervorming langdurige Zorg van 6 november over de persoonlijke verzorging wekken bij gemeenten verbijstering.

Volledige brief