Geachte heer Kamp,

Hierbij treft u onze react¡e op de internetconsultatie "Wijziging Mijnbouwwet veiligheid en regie", die van 19 juni tot en met 17 juli 2015 ter inzage lag. Wij ondersteunen de behoefte aan de wijziging van de wet. De beweging van een strikte marktordeningswet naar een instrument waar bredere afweging
plaatsvindt van overige aspecten, zoals het milieu en de ruimtelijke ordening, is absoluut noodzakelijk