Geachte dames en heren,

In aanloop naar het algemeen overleg Financiële Verhoudingen van 2 juli aanstaande heeft uw commissie de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. Wij voldoen graag aan uw verzoek. In dit position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen aan dat de financiële positie van gemeenten zeer zorgelijk is. Het is onze belangrijkste zorg dat onze inwoners en bedrijven de wrange vruchten plukken van de kwetsbare financiële positie van gemeenten in de vorm van een schraal voorzieningenaanbod, hogere OZB en een slecht onderhouden buitenruimte.