Ledenbrief nummer
Lbr. 15/057

Zoals eerder bekend gemaakt krijgen gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74%. In onze ledenbrief informeren wij u over de eenmalige uitkeringen die voortvloeien uit een LOGA-afspraak over de besteding van de vrijval van pensioenpremie.

De vrijval van de pensioenpremie is afgesproken in het Pensioenakkoord van november 2014.De eenmalige uitkeringen vloeien voort uit dit  akkoord.  Hierin is afgesproken dat de vrijval van werkgeverspremie beschikbaar is voor het sectorale cao-overleg voor verbetering van het salaris. Het LOGA wil in de cao 2016 een afspraak maken over structurele aanwending van deze 0,74% in de vorm van een salarisverhoging.