Ledenbrief nummer
Lbr. 11/013

Samenvatting
Sinds 2007 is het aantal overvallen in Nederland, na jaren van daling, weer sterk toegenomen. Om die reden heeft de toenmalige Minister Hirsch Ballin van Justitie op 15 oktober 2009 een Taskforce Overvallen ingesteld. Deze Taskforce heeft als doel het aantal overvallen te laten dalen. In deze Taskforce zijn de VNG, het Rijk, de politie, het Openbaar Ministerie en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

In 2010 heeft de Taskforce diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd om op regionaal niveau afspraken te maken tussen het bestuur, Openbaar Ministerie, politie en bedrijfsleven over de maatregelen die worden genomen om de overvalproblematiek aan te pakken. Ook is er in opdracht van de Taskforce door professor Cyrille Fijnaut in samenwerking met het onderzoeksinstituut IVA een fenomeenanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de Taskforce Overvallen een actieprogramma opgesteld voor de komende jaren.

Met deze ledenbrief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken wat betreft de aanpak van overvallen en de mogelijkheden die u als gemeente daarbij heeft.