Op 19 november behandelt u het Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van VWS. De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende:

  1. Btw-vrijstelling en gelegenheid geven tot sport:
    Gemeenten zijn content met de overeenkomst met VWS, waardoor het btw-nadeel van sportbedrijven is weggenomen en gemeenten meer tijd krijgen voor het indienen van een compensatie-aanvraag.
  2. Sportakkoord en de rol van gemeenten:
    Een landelijk dekkend netwerk van lokaal en regionale akkoorden. Geen blauwdruk maar lokaal maatwerk is nodig.
  3. Buurtsportcoaches:
    Meer buurtsportcoaches zorgen voor meer verbinding, meer betrokkenheid en meer ondersteuning voor vrijwilligers.