Op 3 december behandelt u het onderdeel Media, waaronder de lokale publieke omroepen, van de OCWbegroting.
De VNG vraagt uw aandacht voor de streekomroepen:

  • Stel voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 elk € 6 miljoen beschikbaar om lopende pilots met vijftien streekomroepen in stand te houden.