In week 44 (30, 31 oktober, 1 november) behandelt u de Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (35000 F). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen:

 1. Regiodeals
  Beantwoord de investeringsbereidheid uit de regio’s.
 2. Vitaal platteland.
  Een nationaal strategisch GLB-plan vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de betrokken partijen.
 3. Sanering varkenshouderij
  We zijn blij dat middelen zijn gereserveerd voor innovatie in stalsystemen en brongerichte verduurzaming in samenspraak met gemeenten.
 4. Programmatische aanpak stikstof (PAS)
  Gemeentelijke projecten moeten een gelijkwaardige positie krijgen t.o.v. rijks- en provinciale projecten.

Indien het Europese hof bepaalt dat de PAS niet rechtmatig is moet er snel een overgangsregeling komen om bouwstops te voorkomen.