In week 47 ( 19 – 22 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35000 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor deze onderwerpen:

1. Ondermijning

  • Een effectieve aanpak vraagt dat we aan de voorkant van het probleem komen en in staat zijn de werkwijzen en de businessmodellen van criminelen te doorbreken. Dit kan alleen met gerichte structurele capaciteit en financiering worden gerealiseerd. De tijdelijke impuls van 100 miljoen euro in de voorliggende begroting is hiervoor niet voldoende.

2. Cannabis: Experiment gesloten coffeshopketen

  • Er is meer ruimte nodig voor deelname gemeenten
  • Betrek consumenten bij de inrichting van het experiment (consumentenpanel)
  • Er is meer ruimte nodig voor lokaal maatwerk van gemeenten

3. Drugsdumpingen

  • Wentel de kosten niet af op onschuldige grondeigenaren en decentrale overheden. U heeft de mogelijkheid om de financiering structureel, op landelijk niveau te borgen.

4. BOA’s

  • Zet gemeentelijke BOA’s in op de verkeershandhaving om het tekort aan politiecapaciteit te compenseren.