In week 47 (22 – 25 november) behandelt u de begroting J&V (35925 VI). De VNG heeft waardering voor de stappen die het kabinet heeft gezet maar vraagt tevens uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Maatschappelijk ongenoegen: maak langjarig een bedrag van € 5,8 miljoen per jaar vrij voor de aanpak van maatschappelijke onrust, ongenoegen en desinformatie.
  2. Toezicht en handhaving: kom tot een goede borging van de positie van boa’s in het stelsel.
  3. Ondermijnende criminaliteit: gemeenten spannen zich in om gezamenlijk met de minister dit fenomeen te bestrijden in de wijken en buurten en door doorontwikkeling van het stelsel van Bewaken en Beveiligen, met een goede integrale informatiepositie en -uitwisseling en d.m.v. de diverse ‘ondermijningswetten’.
  4. Digitale veiligheid en weerbaarheid: gemeenten hebben een niet te veronachtzamen rol in digitale weerbaarheid. Daarvoor moeten middelen beschikbaar komen.
  5. Mensenhandel: gemeenten dienen de middelen te krijgen om hun aandeel in het programma Samen tegen mensenhandel uit te kunnen voeren. Wij roepen u op de Wet regulering sekswerk snel te behandelen.